شيوه‌هاي مورد علاقه هکرها جهت حمله به وب سايت‌ها : • SQL Injection  : يک هکر دستورات SQL Query  را  توسط يک برنامه تحت وب ، به يک بانک اطلاعاتي مستقر در سرور اصلي وب سايت هدف مي‌فرستد. اين عمليات به دو روش انجام مي‌شود : دستورات SQL از طريق صفحات وب وارد مي‌گردند و يا  […]