سهم مرورگر اينترنتي مايکروسافت موسوم به Internet Explorer از بازار جهاني مرورگرها براي هفتيمن ماه متوالي کاهش يافت. بر اساس گزارش جديد منتشر شده از سوي شرکت Net Applications، مرورگر Internet Explorer هم‌اکنون ۵۵/۶۷ درصد از بازار جهاني مرورگرهاي اينترنتي را در اختيار دارد که اين رقم نشان مي‌دهد طي يک سال گذشته بيش از […]