همیشه اشتراک گذاری اینترنت یکی از دغدغه های راه اندازی شبکه بوده . در گذشته نچندان دور سازمان های بزرگ یا اداره جات و شرکت ها , برای صرفه جویی در هزینه های اینترنت آنرا بین تمام کلاینت هاشون به اشتراک (Share ) می گذاشتند . با گذشت زمان و با راه پیداکردن شبکه ها […]