آشنایی با VTP

یکی از نکنولوژی های بسیار کاربردی در شبکه های LAN که به هموار کردن مشکلات مدیریت شبکه کمک فراوان می کند استفاده از VTP در کنار VLAN ها می باشد. با استفاده از VTP می توان تنها بر روی یک / چند سوئیچ تنظیمات مربوط به VLAN ها را تغییر داد و این تغییرات به صورت خودکار بر روی سایر سوئیج ها اعمال شود.
تکنولوژی VTP در سه mode مختلف Server ، Client و Transprent قابل تنظیم است که کابرد انتخاب بین آنها منوط به نقش آنها می باشد. اما مهم تر از هر چیزی در استفاده از VTP نحوه عملکرد VTP در شبکه است.

در طی چند روز اخیر با برخی مشکلات دوستانم در زمینه VTP و VLAN ها برخورد داشتم وه قصد دارم که در قالب چند نکته آنها را بیان کنم. استفاده از VTP نیاز به توجه دارد که عدم دقت به آنها می تواند در ساختار شبکه برخی مشکلات حتی بزرگ را پدید آورد.

  1. در اکثر مواقع ، اگر که یک سوئیچ در حالت Client قرار گیرد ، نمی تواند تغییراتی بر روی VLAN های خود و یا سایر سوئیج های شبکه اعمال کند . اما زمانی که یک سوئیچ Power On می شود ، حتی اگر که در حالت Client قرار داشته باشد ،VLAN database خود را در VTP Advertisment به شبکه ارسال می کتد که اگر Revision Number آن از Revision Number موجود بر روی Server Mode موجود در شبکه بیشتر باشد ، می تواند که بر VLAN DB موجود برتری پیدا کند و تنظیمات مربوط به VLAN ها تغییر دهد. خوب برای همین پیشنهاد می شود که در صورتی اضافه کردن سوئیجی را به شبکه دارید که در حالت Client و در ساختار VTP قرار داشته ابتدا با استفاده از فرمان VTP domain domain_name نام Domain را عوض و دوباره به حالت قبلی خود برگردانبد تا با اینکار Revision No آن برابر با صفر شود.
  2. هنگامی که یک سوئیج در حالت Transparent قرار می گیرد ، اطلاعات مربوط به VLAN های آن نه تنها در VLAN.Dat بلکه در Running Config هم نوشته می شود و با کمک فرمان copy run start باید که آنرا در Startup config نوشت. لذا در صورت پاک کردن VLAN.DAT و یا تنظیمات Running config به تنهایی این اطلاعات پاک نمی شود. اما اگر که سوئیچ در mode های Client و Server باشد تنها delete کردن فابل VLAN.Dat اکتفا می کند.
  3. اگر که یک سوئیچ در حالت transparent قرار داده شده باشد و VTP Domain نوشته شده در Startup config و Vlan Database یکسان باشد ، اطلاعات VLAN Database توسط سوئیج ignore و یا به بیان بهتر clear شده و تنظیمات از روی startup config خوانده می شود. اما اگر که VTP domainو یا VTP Mode در این دو یکسان نباشد ، اطلاعات مربوط به ۱۰۰۵ ، VLAN اول از روی VLAN Database خوانده می شود.
  4. اگر یک سوئیچ در حالت transparent قرار داشته باشد تنها در حالتی VTP Adv ها را Forward می کند که بر روی Version 2 تنطیم شده باشد ، حتی اگر که V2 Capable باشد . در این حالت یکسان بودن VTP Domain تاثیر گذار نیست.